διαπολεμεῖτε

διαπολεμέω
carry a war through
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
διαπολεμέω
carry a war through
pres opt act 2nd pl
διαπολεμέω
carry a war through
pres ind act 2nd pl (attic epic)
διαπολεμέω
carry a war through
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
διαπολεμέω
carry a war through
pres opt act 2nd pl
διαπολεμέω
carry a war through
pres ind act 2nd pl (attic epic)
διαπολεμέω
carry a war through
imperf ind act 2nd pl (attic epic)
διαπολεμέω
carry a war through
imperf ind act 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.